Okul öncesi eğitimin faydaları


Çocuklar anne karnından, altı yaşına kadar en yoğun öğrenme dönemindeler. Temel alışkanlıklarını ve zihinsel yeteneklerini en hızlı bu dönem içerisinde geliştirebilirler. Bu dönemde öğrendikleri davranış şekilleri bütün hayatları boyunca devam ediyor. Ayrıca erken yaşta öğrendikleri ve denedikleri her şey beyinlerinin daha çok gelişmesini ve çalışmasını sağlıyor. Bu sebepten okul öncesi eğitim alan çocuklar ilerleyen yaşlarda daha başarılı oluyorlar.

Okul öncesi eğitim ise mecburi eğitim çağına kadar çocukların zihin, beden, duygu, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sistemli bir ortam içerisinde daha iyi sağlayan, onlara iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazandıran, yeteneklerinin gelişmesine yardım eden, ilkokula hazırlayan ve ilköğretim bütünlüğü içinde yer alan eğitim sürecidir.

Okul öncesi eğitimde neler yapılır?

Çocukların kendi işlerini kendilerinin yapması ve bazı kararlarını vermesi kendine olan güvenlerini arttıracaktır. Bu sayede kendi fikirlerini rahatça dile getirebilir ve başkalarına iletebilirler. Bireylerin kendilerini yetenekli, önemli, başarılı ve değerli biri olarak algılama derecelerine özgüven denilir.

Eğitim hayatına başlayacak çocuklar için ilk basamak okul öncesi eğitimdir. Asosyal ve yaşıtlarından kopuk bir yaşam yerine, bu süreçte çocuk kendi yaşıtı olan arkadaşları ile etkileşim halinde olurlar. Yetişkin bir birey olduğunda dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kurabilmeyi ve sosyal insan olmayı öğrenir.


Kesme, boyama, yapıştırma gibi etkinliklere okul öncesi eğitimde oldukça sık yer verilmektedir. Bu da çocukların motor becerilerinin gelişimine önemli katkı sağlanıyor. Nesne eşleştirme, sınıflandırma, gözlem yapma ve fikir üretme gibi çalışmalarla matematik becerilerini geliştiriyor. Resimli kitapları inceleme ve çizim yapma gibi etkinlikler sayesinde de yazma ve okumaya olan ilgi ve becerileri artıyor. Bu tip faaliyetler yapıldığında dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü gibi bir takım problemler varsa erken yaşta fark ediliyor ve okula başlamadan bazı önlemler alınabiliyor.

Aileler genellikle çocuklarını büyütürken, çocuğun bakım becerilerinin kazandırılması aşamasında zorlanırlar. Okul öncesi eğitim alan çocuklar ise vücudu temiz tutmayı, diş sağlığını, kendi yemeğini yemeyi ve sağlıklı beslenme bilincini okul öncesi eğitimle daha kolay kazanmaktadır. Ev içerisinde düzenli bir yaşamı olmayan ailenin çocukları, okul öncesi eğitimle düzenli bir yaşama alışmaktadır. Okula gidiş ve dönüş zamanı belli olan çocuklar, bu zamanlamaya göre belirli saatlerde kalkar ve belirli saatlerde yatarlar bu da uykularını düzene sokmakta yardımcı olur.


Okul öncesi eğitim kurumları, toplumun temel yapısını oluşturan saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk ve sosyal çevre oluşturması açısından çocuklarınıza destek olacak ve geleceğe hazırlayacak bir ortamdır. Bu yüzden okul öncesi eğitim önemli ve her çocuk için mutlaka gereklidir.