Yabancı dil eğitimine kaç yaşında başlanmalı?


Günümüzde artık tek bir dil bilmek yetmiyor. İki veya daha fazla dil bilmek her alanda başarılı olmamızı sağlıyor. İş alımlarında hep karşımıza çıkan “Bildiğiniz yabancı diller nelerdir?” sorusuna cevap vermek istiyorsanız en azından ikinci bir diliniz olmalı. İkinci dil eğitimi iki yaşından itibaren alınmaya başlanmalı. Ancak bu süreçte hemen olumlu sonuçlar ortaya çıkmaz. Unutmayalım ki iki yaşındaki çocuklar aynı zamanda kendi ana dillerini de yeni yeni öğreniyorlar.

Bebeklikte öğrenilen diller beynin anadil bölümüne kaydoluyor

Eğer bir bebekle düzenli ve tutarlı şekilde iki hatta daha fazla dil konuşuluyorsa, belirli bir yaşa geldiğinde bu dillerin hepsini anlama ve kullanma kapasitesi ortaya çıkacaktır. Burada önemli olan çocukla iletişimde olan kişilerin dilleri düzenli ve tutarlı şekilde çocukla konuşmasıdır. Bebekler yaşamlarının ilk aylarında dünyadaki tüm dilleri oluşturan iki yüz farklı sesi algılama kapasitesine sahiptirler. Zaman içinde ise bu yeteneklerini yitirerek anne ve babalarının seslerini duymaya başlarlar. Duydukları kelimeleri kullanarak ilk anlamlı sözcük ve cümleleri kurmaya başlar, konuşmayı öğrenirler. Çocuklar beş yaşına kadar öğrendikleri dilleri ana dili gibi telaffuz edebilirler. Bu yaşlarda öğrendiklerini uzun süre beyinlerinde tutabilirler.

Dil dediğimiz kavram, kişinin başka insanlarla iletişimde ve etkileşimde bulunmak amacıyla, yaşadığı ortamda zaman içinde öğrenerek ortaya koyduğu her tür sözel eylem ve ifade topluluğudur. Ancak dil derken öncelikle konuşma dilinden bahsediyor olsak da, bununla beraber aslında sözsüz etkileşimler de dilin tamamlayıcılarıdır. Beden dili, dinleme becerileri ve ifade yetkinliği gibi tüm süreçler kullanılan dilin parçalarıdır. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek ve algılamak gibi tüm zihinsel faaliyetlerde aslında dil vardır. Dil ve zihin birbirine bağlı şekilde gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimi ile alakalıdır.


Yapılan araştırmalara göre bebekler anne karnındayken ana dillerini öğrenmeye başlıyor ve beynin anadil bölgesine kaydediyor. 8 – 9 yaşlarına kadar öğrenilen ikinci diller de beynin anadil bölümüne ana dilleri gibi kaydediliyor. İlerleyen yaşlarda öğrenilen diller beynin başka bir bölümüne kaydedildiğinden ikinci bir dili öğrenmek dokuz yaşından sonra zorlaşıyor ve çabuk unutulabiliyor.


Her çocuk etrafında konuşulanları duyarak ve duyduklarını taklit ederek bir dil edinir. Yani ortada bilinçli ve sistemli bir öğrenme ve öğretme durumu yoktur. Dil öğrenmek ise kişinin istemli uğraşıp bilgi edinmesini gerektirir. Öğrenmek belirli bir süreçte olur ve çaba gerektirir. Okullarda yabancı dil öğretimi artık ana sınıflarından başlamaktadır. Hatta ikinci dil öğrenimi okul öncesi döneme kadar inmiştir ve eğitimleri vardır.